Ontginner

  Wilt u een stuk grond ontginnen?

  Dient er een voortgangsrapport gemaakt te worden?

  Wilt u een uitgegraven groeve een nabestemming geven?

  Diensten

  Ik kan u helpen bij het opmaken van de volgende plannen:

  • Ontginningsplan
   Na het opmeten van de bestaande toestand, wordt een ontginningsplan opgemaakt. Bij dit plan worden de taluds en tussenniveau ontworpen alsook de volumes uitgerekend die ontgonnen zullen worden. Enkele technische zaken zoals dieptedrainages, ontginningsgrenzen of fase grenzen kunnen hier ook op het plan gezet worden. Er dient een aanvraag te gebeuren op het omgevingsloket. Na het verkrijgen van de vergunning kan er dan ontgonnen worden. Een digitaal terreinmodel wordt aangemaakt, zodat dit model in een machine gestuurde gps kraan kan gestoken worden en zo wordt er correct ontgonnen.

  • Voortgangsrapport
   Dit is een plan waarop getoond wordt hoe de huidige ontginningssite er bij ligt en hoeveel er ontgonnen of bijgevuld is ten opzichte van het vorige rapport. Indien er een ontginningsplan of nabestemmingsplan opgemaakt is, kan er ook uitgerekend worden hoeveel er nog in totaal ontgonnen kan worden of hoeveel er nog opgevuld kan worden. Een voortgangsrapport kan wel enkel opgemaakt worden indien de vorige toestand gekend is. Enkele technische zaken zoals dieptedrainages, ontginningsgrenzen of fase grenzen worden hier ook op het plan gezet. Er wordt een verslag opgemaakt van de volumes die ontgonnen of aangevoerd zijn.

  • Nabestemmingsplan
   Dit is een plan die eventueel opgemaakt kan worden wanneer de volledige ontginningsgroeve uitgegraven is. De put kan verschillende nabestemmingen krijgen.
   • De put wordt opgevuld. Hierbij wordt de bestaande put opgemeten en wordt de nieuwe toestand na het opvullen van de put opgemaakt. De volumes voor het opvullen van de put worden berekend. De manier van aanvullen wordt ingetekend en eventueel kunnen er verschillende faseplannen gemaakt worden. Bij deze soort aanvraag wordt er samengewerkt met een milieu studiebureau om zo een aanvraag op te stellen in het omgevingsloket.
   • De put krijgt een bestemming als natuur. Afhankelijk van de put kan er een stuk natuur opgericht worden met of zonder vijver of met veel reliëf of weinig reliëf. In samenspraak met natuurinstanties wordt er een landschapsplan opgemaakt en wordt een aanvraag op het omgevingsloket opgemaakt.