Bedrijfsleider

Op zoek naar een overzicht van het patrimonium van uw bedrijf?

Heeft u een stockvoorraad waarvan u het volume wil weten?

Waar liggen de leidingen in mijn bedrijf?

Hoeveel kan ik van mijn privéwoning naar mijn bedrijf inbrengen?

Wilt u een nieuwe verhardingen aanleggen?

Diensten

 • Overzichtsplan van de bestaande toestand
  Dit is een overzichtelijk plan van de huidige toestand van uw bedrijf.
  De volgende zaken worden hierbij mogelijk in kaart gebracht
  • Verhardingen: de verschillende soorten verhardingen met eventueel een gedetailleerde hoogtemeting
  • Gebouwen: de contouren alsook openingen zoals ramen, deuren en poorten alsook de vloerpas op gelijkvloers
  • Eigendomsgrenzen: afsluitingen, muren, ….
  • Straatmeubilair: elektriciteitskasten, verlichtingspalen, banken, speelelementen, palen, …
  • Natuur: bomen, hagen, struiken, grasperken, vijvers …
  • Leidingen en deksels van rioolnetwerk, gas en waterleiding, trekleiding, ...
  • Structuren: circulatieroutes, evacuatieplaatsen, brandblussers, lokalen, ….
  • Machines

Er wordt een plan in PDF en alsook in DWG opgemaakt zodat architecten, studiebureaus, ingenieurs en andere instanties meteen kunnen gebruik maken van het plan voor hun ontwerpen.

Op het plan kunnen er eventueel hoogtes geannoteerd worden, hoogtelijnen getekend worden of terreinprofielen aangemaakt worden.  Plan kan in Lambert72-coordinatenstelsel alsook in een lokaal coördinatenstelsel afgeleverd worden.

 • Omgevingsaanvraag voor het aanleggen van verhardingen
  Wanneer u een oppervlakte wenst de verharden dient er meestal een aanvraag op het omgevingsloket opgemaakt te worden. Hierbij kan ik u ook helpen met een ontwerpplan. Nadat de bestaande toestand in kaart is gebracht, kunnen er nieuwe oppervlaktes verharding ontworpen worden. Hierbij wordt er rekeningen gehouden met de afwatering. Er kunnen details van de werken uitgetekend worden en terreinprofielen aangemaakt worden. In dit geval weet u ook meteen hoeveel verharding er zal komen en hoeveel bouwmateriaal er nodig zal zijn. Op het omgevingsloket wordt dan een technisch dossier opgemaakt om zo een vergunning te verkrijgen. Wanneer er constructies bij komen kijken, is er wel medewerking van een architect nodig.

 •  Stockmeting
  De stocks worden opgemeten met meettoestel of overvlogen met een drone. De volumes worden uitgerekend en er wordt een plan opgemaakt met aanduiding van de contouren van de stocks en het volume.

 • Basisakte voor het inbrengen van de vennootschap in een woning
  Opmetingsplan van de huidige toestand waarbij de eigendomsgrenzen vastgelegd worden en de oppervlakte voor privégebruik en professioneel gebruik berekend worden. De twee verschillende entiteiten worden op het plan weergeven met de bruto en netto oppervlaktes. De (tien)duizendsten worden berekend. Alles wordt in een met reden opgebouwd verslag afgeleverd.