PV van afpaling

De wet laat toe dat geburen zelf de eigendomsgrens tussen hun percelen kunnen vastleggen, maar vaak wordt er gebruik gemaakt van de deskundigheid van een landmeter-expert om hierbij te helpen. In dit geval wordt er een plan opgemaakt waar de eigendomsgrens kan worden vastgelegd. Op dit soort plan wordt de grens vastgelegd en op het terrein worden nieuwe palen gezet (indien nodig). Dit plan wordt dan ondertekend door de eigenaars van de percelen waar de grens wordt vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat het plan een grote rechtszekerheid krijgt tussen de twee eigenaars. Maar dit plan is dan nog niet tegensprekelijk voor derden (nieuwe eigenaars,...) Dit plan dient samen met een authentieke akte worden verleden, zodat het plan ook bindend wordt voor derden. De landmeter-expert stuurt dit plan naar het kadaster zodat het in de databank van afbakeningsplannen terechtkomt, zodat andere landmeter-experten hier rekening kunnen meehouden.