PV van afpaling

De wet laat toe dat geburen zelf de eigendomsgrens tussen hun percelen kunnen vastleggen, maar vaak wordt er gebruik gemaakt van de deskundigheid van een landmeter-expert om hierbij te helpen. In dit geval wordt er een plan opgemaakt waar de eigendomsgrens kan worden vastgelegd. Op dit soort plan wordt de grens vastgelegd en op het terrein worden nieuwe palen gezet (indien nodig). Dit plan wordt dan ondertekend door de eigenaars van de percelen waar de grens wordt vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat het plan een grote rechtszekerheid krijgt en gebruikt kan worden als bewijs bij bvb. grensbetwistingen. Wanneer dit plan samen met een authentieke akte wordt verleden, wordt dit plan ook bindend voor derden. De landmeter-expert kan dit plan ook naar het kadaster doorsturen zodat het in de databank van afbakeningsplannen terechtkomt.