Notaris

Bent u als notaris belast met een akte waarvoor een metingsplan vereist is? 

Dient er een prekadastratie te gebeuren?

Diensten

Bij bepaalde aktes kunnen er soms complexe ruimtelijke situaties bestaan of ontstaan.  Het is mijn passie om dit zo glashelden en zo eenduidig mogelijk in kaart te brengen. Graag help ik u als landmeter-expert met de volgende plannen:

  • Afbakeningsplan 
  • Splitsingsplan
  • Plan met recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of erfdienstbaarheid
  • Basisakte
  • Verdelingsplan
  • Verkavelingsplan
  • ...

De plannen die ik opmaak zijn ingekleurd met zachte matte kleuren. Dit zorgt ervoor dat de plannen gemakkelijk leesbaar zijn voor ieder persoon. De straat, gebouwen, verhardingen en afsluitingen worden standaard opgemeten. Afhankelijk van het doel van de meting wordt dit uitgebreid. De plannen bevatten altijd een opgemaakt kadasterplan zodat de meting gemakkelijk ruimtelijk te situeren is. Op het plan kunnen accenten gelegd worden met kleurvolle aanduidingen (bvb. een zone met recht van opstal of erfdienstbaarheid). Voor de grensbepaling wordt er gezocht naar relevante oudere metingsplannen. Deze worden ook iedere keer vermeld op het plan, zodat het plan een sterk juridisch karakter krijgt.

Samengevat: een doelgerichte meting met een sterke afpaling, met oog voor overzicht en eenduidigheid.