Ik ben Bert Devloo, geboren en getogen in regio Brugge, en behaalde in 2015 met onderscheiding een bachelor in vastgoed, afstudeerrichting landmeten. Naast mijn studie voor landmeten behaalde ik ook een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met onderwijsvakken wiskunde en fysica. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met fotografie en muziek en 'speel' ik graag met nieuwe technologie zoals drones. Ik ben getrouwd met Laura en woon in Torhout.

Ik werk nu al enkele jaren als landmeter-expert, heb al honderden metingen achter de rug en heb al een grote verscheidenheid van plannen opgemaakt en afgeleverd. Ik vind het beroep van landmeter-expert enorm interessant vanwege de variatie, de complexiteit en de balans tussen binnen- en buitenwerk.

Ik ben landmeter-expert in bijberoep en als hoofdberoep werk ik als leerkracht wiskunde in het Technisch Instituut Sint-Vincentius te Torhout.

Met een combinatie van 'jeugdig' enthousiasme en verworven ervaringen beloof ik u kwaliteitsvol te dienen als landmeter-expert!  

Doelstellingen

Mijn streefdoel is om een kwaliteitsvol resultaat af te leveren. Ik leg mijzelf de volgende doelstellingen op:

  • een zo efficiënt en nauwkeurig mogelijke meting met voldoende oog voor details.
  • een eenduidig en overzichtelijk plan dat gemakkelijk te interpreteren is.
  • een uitgebreide studie naar de eigendomsgrenzen om zo tot een sterke juridische afpaling te komen.
  • een persoonlijke behandeling van ieder dossier.

Innovatie

In de laatste tien jaar is er veel veranderd in de wereld van de landmeters. Bij de traditionele opmetingsmethode (theodoliet, GNSS-systeem) worden er enkel punten gemeten voor wat er nodig is om het gevraagde plan te kunnen opmaken. Bij de nieuwe opmetingsmethodes (dronemetingen, laserscanning, fotogrammetrie, ...) worden puntenwolken gegenereerd met miljoenen/miljarden punten waardoor je over alle (ook overbodige) data beschikt om zo een plan op te maken.

Bij iedere meting moet de afweging gemaakt worden welke methode het best gebruikt wordt.

Ik beschik over ervaring met alle methodes om zo de beste oplossing voor uw landmeetkundige probleem te vinden.