Grondwerker

Moet u graafwerken uitvoeren volgens een ontwerp van een plan?

Wil u weten hoeveel grond u verzet heeft?

Diensten

  • Volumebepaling
    Het terrein wordt opgemeten met meettoestel of overvlogen met een drone. Hierdoor kan het volumeverschil met een vorige toestand (indien opgemeten) of een ontwerpplan berekend worden. De volumes worden uitgerekend en er wordt een plan opgemaakt met aanduiding van de contouren van de zones en bijhorende volume. 
  • Ontwerpplan omzetten naar een digitaal terreinmodel voor gps gestuurde machines
    Het ontwerpplan van een studie, ingenieurs- of architectenbureau wordt hierbij eventueel gedigitaliseerd en er wordt een digitaal terreinmodel aangemaakt in onze tekensoftware. Dit terreinmodel kan dan omgezet worden naar DWG-formaat of naar machine taal voor uw GPS gestuurde graafmachines, zodat u de graafwerken kan uitvoeren zoals ontworpen.