Architect

Moet u een ontwerp maken voor nieuwe constructie aanpalend aan een bestaand gebouw?

Is een constructie anders uitgevoerd dan voorzien?

Moet u een gebouw renoveren?

Moet u een nieuwbouw ontwerpen op een bestaand (bebouwd) terrein?

Diensten

Ik kan u helpen zodat u meteen kan beginnen met ontwerpen:

 • Metingsplan van de bestaande toestand 
  Een zone of een geheel perceel wordt opgemeten. Hierbij worden de onderstaande zaken opgemeten:
  • Verhardingen: de verschillende soorten verhardingen met een gedetailleerde hoogtemeting
  • Gebouwen: de contouren alsook openingen zoals ramen, deuren en poorten alsook de vloerpas op gelijkvloers
  • Eigendomsgrenzen: afsluitingen, muren, ….
  • Straatmeubilair: elektriciteitskasten, verlichtingspalen, banken, speelelementen, palen, …
  • Natuur: bomen, hagen, struiken, grasperken, vijvers …
  • Leidingen en deksels van rioolnetwerk, gas en waterleiding, trekleiding, ...

Er wordt een plan in PDF en DWG opgemaakt met geannoteerde hoogtes. Eventueel kunnen er hoogtelijnen getekend worden en terreinprofielen gemaakt.  Plan kan in Lambert72-coordinatenstelsel alsook in een lokaal coördinatenstelsel afgeleverd worden.

 

 • Plan met gabarieten, gevelzichten en snedes
  Een plan waar de voorgevel, zijgevels en achtergevel of eventueel doorsnedes uitgekend worden. Afhankelijk van de vraag kunnen ramen, deuren, poorten, balkonnen, dakkapellen, details, … ook uitgekend worden. Alles wordt ten opzichte van een referentiehoogte geplaatst. De gevels worden ingekleurd afhankelijk van het soort materiaal en op verschillende plaatsen worden hoogtes geannoteerd.