PV van splitsing

Er is sprake van een splitsing wanneer iemand een deel van zijn eigendom afsplitst voor verkoop. Dit deel van het eigendom kan een stukje tuin zijn, een strook langs de zijkant, een garage, … Vaak wordt een stuk tuin verkocht aan een gebuur.

Het deel dat afgesplitst wordt mag wel niet de grootte hebben van een stuk bouwgrond waar bvb. een eengezinswoning kan opgericht worden. In dit geval dient er een verkavelingsaanvraag te gebeuren.

Voor de opmaken van het plan moet enkel het deel dat afgesplitst wordt, opgemeten worden. Na opmeting wordt er een plan opgemaakt en worden de eigendomsgrenzen vastgelegd. Op het plan wordt een nieuw lot gecreëerd. Dit plan wordt dan opgestuurd naar het kadaster zodat er een precadastratie gebeurt. Dit zorgt ervoor dat dit nieuwe perceel een nieuw voorbehouden kadastraal nummer krijgt. Wanneer de akte van verkoop dan wordt verleden, zal het kadaster een nieuw perceel creëren.

Uiteindelijk worden er ook officiële grenspalen geplaatst op de nieuwe eigendomsgrens.