Particulier


Hoe groot is een eigendom?
Waar ligt de grens?

Wilt u de grens met aanpalende geburen onherroepelijk vastleggen?

Wilt u een stuk van een perceel verkopen?


Wilt u een vergunning verkrijgen?

Wilt u verbouwingswerken uitvoeren?

Hoeveel m³ heeft uw liggen?


Dienen de coördinaten van uw duivenhok bepaald te worden?