Coördinaten & afstandsfiche duivenhok

Art. 80 §3 van het Nationaal Sportreglement

"Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden) van de ingang van zijn duivenhok. Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het document, afgeleverd door een beëdigde landmeter, een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde KBDB-mandataris, houdende de vaststelling van de coördinaten van het hok."

Als landmeter-expert kan ik de coördinaten van uw duivenhok bepalen zodat u kan deelnemen aan de duivensport in België.

Ik kom langs met een GNSS-meettoestel zodat de coördinaten tot op 1,5 cm nauwkeurig bepaald worden.

Afstandsfiche

Vervolgens wordt een afstandsfiche opgemaakt. Op deze afstandsfiche staan:

  • uw gegevens
  • de coördinaten in het ETRS 89-coordinatenstelsel (Europa). Dit stuur je dan door naar de KBDB-RFCB.
  • alle afstanden naar alle lossingsplaatsen vermeld op de site van KBDB-RFCB + courante lossingsplaatsen in België
  • verschillend courante vliegtijden van de duiven van de lossingsplaats naar uw duivenhok

Deze fiche is een must have voor iedere liefhebber van duivensport! Het is een handig instrument waardoor de vliegsnelheid van de duiven nauwkeurig kunnen bepaald worden.

Prijs

De prijs voor een opmeting en opmaak van een afstandsfiche bedraagt:

- West-Vlaanderen: 50 EUR excl. btw

- Oost-Vlaanderen: 70 EUR excl. btw

- Antwerpen, Brussel, Henegouwen, Vlaams & Waals Brabant: 100 EUR excl. btw

- Andere provincies: vanaf 100 EUR excl. btw

Indien je al over de coördinaten beschikt van je duivenhok, kost de opmaak van een afstandsfiche 25 EUR excl. btw