Grensbepaling

Wilt u weten waar de eigendomsgrenzen liggen of wat de grootte van een eigendom bedraagt? Als landmeter-expert kan ik de grens vastleggen zodat u weet:

1° wat de exacte oppervlakte van een eigendom bedraagt

2° waar de grenzen liggen

3° op wie zijn eigendom een afsluitingen staat

4° of een muur gemeenschappelijk of privatief is

Er kan een plan opgemaakt worden waar de huidige situatie (bestaande toestand) in kaart wordt gebracht. Standaard worden de gebouwen, straat, verschillende soorten verhardingen, afsluitingen, … opgemeten. Afhankelijk van het doel van de meting kunnen ook hoogtepunten, beplantingen, ramen en deuren van gebouwen, … opgemeten worden.

Na het opmeten en vastleggen van de grenzen kunnen er dan officiële grenspalen worden geplaatst zodat op het terrein de grens zichtbaar is. Je zou dan bijvoorbeeld een koord kunnen spannen tussen de grenspalen om zo een nieuwe afsluiting te plaatsen.