Volumebepalingen

Wenst u het volume te kennen van een hoop aarde, klei, leem, afval, ...?

De stocks worden (afhankelijk van de hoeveelheid en beloopbaarheid) opgemeten met meettoestel of overvlogen met een drone. De volumes worden uitgerekend en er wordt een plan opgemaakt met aanduiding van de contouren van de stocks en het volume.